Stichting S-A RT 179 organiseert activiteiten gericht op fondswerving. De belangrijkste fondswervingsactiviteit is de organisatie van Bassinario. Uiteraard is de Stichting S-A RT 179 voor de fondsenwerving niet beperkt tot de organisatie van dit evenement en zal zij indien opportuun ook andere fonds wervende activiteiten initiëren voor zover passend binnen haar beleid en doelstelling.
Bassinario is een jaarlijks terugkerend culinair netwerkevenement dat (bijna) altijd op de derde donderdag van de maand juni wordt georganiseerd in Maastricht door de vereniging RT 179 . Gasten en/of sponsoren kopen vooraf een kaart, waarmee ze toegang krijgen tot het evenement en gerechten en bijpassende dranken kunnen nuttigen. Op deze manier wordt een heel menu geserveerd. De hele avond staat in het teken van een of meerdere goede doelen en wordt georganiseerd onder auspiciën van Stichting S-A RT 179.

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van onderlinge vriendschappen van haar leden. Alsmede het bevorderen en stimuleren dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en op deze manier een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. De vereniging bestaat uit een groep van circa 24 mannen in de leeftijd tussen (circa) 25 jaar en (maximaal) 40 jaar. Naast (internationale) vriendschappen en persoonlijke ontplooiing, is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap gericht op het algemeen nut minstens zo belangrijk voor de vereniging. In het kader van een goede governance en om de bijdrage aan het algemeen nut te scheiden van de activiteiten gericht op de persoonlijke ontplooiing van de leden van de vereniging RT 179, is Stichting Service-Activiteiten Internationale Ronde Tafel 179 opgericht (hierna: Stichting S-A RT 179).


De opbrengst van de fonds wervende activiteiten komt na aftrek van kosten ten goede aan – door Stichting S-A RT 179 geselecteerde – lokale goede doelen. Deze goede doelen dienen te voldoen aan criteria in overeenstemming met het beleidsplan en de statuten van Stichting S-A RT 179.

Download hier ons volledige beleidsplan

Download hier ons ANBI standaardformulier